Natuurstudie

Natuur.studiewerkgroep Waasland-Noord staat in voor de inventarisatie van onze natuur, zowel binnen als buiten onze natuurgebieden. Je hoeft hiervoor geen specialist te zijn, al wie interesse heeft voor de natuur is welkom. De informatie die voortkomt uit deze natuurstudie wordt gebruikt om de resultaten van het gevoerde natuurbeheer te toetsen aan de doelstellingen en waar nodig het beheer bij te sturen.

In 2012 werd Wakona (Wase koepel voor natuur.studie) opgericht. Onze natuurstudiewerkgroep maakt hier deel van uit.

 

Geef je waarnemingen door!

Gegevens van vrijwilligers over het voorkomen van soorten vormen de belangrijkste bron van informatie voor het natuurbehoud. Ook iets gezien? Al jouw losse waarnemingen kan je melden op waarnemingen.be. Meedoen aan andere projecten: Tel mee.

 

foto's vogels: Eric, Evi Verstraeten, Karel Bryssinck, Kris Maes, Marc De Meireleir, Ronny De Malsche, Guy De Vos