Nieuws

 

 

8 maart 2015 - Feest in de Sint-Jacobsstraat! Lees het  persartikel en bekijk de foto's.

Natuurpunt Waasland-Noord nodigt jullie uit om deel te nemen aan de unieke heraanleg van een heuse rustige autovrije landelijke weg op de rand van het Saleghem Krekengebied.

 

Waterstraatapril2014

Metamorfose

Zoals eerder in ons tijdschrift (januari 2015) gemeld kochten we begin dit jaar de Sint-Jacobsstraat (voorheen de Waterstraat) aan, samen met de belendende percelen een 2 hectare groot. In 1985 werd deze toen zeer mooie en rustige onverharde dreef in het kader van de ruilverkaveling ten onrechte aangelegd als betonweg. Na een lange procedure voor de rechtbank kunnen we nu de ondertussen sterk verloederde sluipweg voor autoverkeer in ere herstellen.

Waterstraat30jaargeledenHoewel de rechter had bepaald dat de weg in zijn oorspronkelijke staat moest worden hersteld hebben we als eigenaar gekozen voor een compromis met het Bestuur van de Polder en het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas.  De betonverharding is slechts gedeeltelijk opgebroken zodat landbouwers nog gemakkelijk hun akkers kunnen bereiken maar de doorgang voor auto's is onmogelijk gemaakt.  De straat heeft nu haar rust terug gevonden en het is er aangenaam fietsen en wandelen.

Met een vernieuwde aanpak van het beheer van de bermen, poelen en greppels willen we ook  de natuur in ere herstellen. De door de vorige eigenaar gekapte populieren zullen we vervangen door zomereiken, houtresten werden opgeruimd, afval opgehaald en greppels en poelen hier en daar geschoond. In het voorjaar zullen de boskersen en meidoorns weer bloeien en de grasmussen weer zingen

De aankoop van de Sint-Jacobsstraat begin 2014 geeft ons garantie voor het behoud van dit stuk natuur. Ons werk zal niet tevergeefs zijn. En in twee jaar tijd bedraagt de aanwinst nu 12 hectare krekengebied.

 

Schenk NIEUWE BOMEN aan de Sint-Jacobsstraat

SG Waterstraat 20140405 MG 4549Maak samen met ons van de Sint-Jacobstraat terug een lommerrijke dreef. Op zondag 8 maart 2015 willen we er tweehonderd zomereiken van twee meter hoog aanplanten. Ook jou nodigen we uit om hieraan mee te helpen.

Met een gift van 40 euro kopen en planten we de zomereiken en geven we ze de komende jaren de nodige zorg zodat ze kunnen uitgroeien tot statige bomen. Met dat bedrag betaal je ook mee de aankoop van de grond. Je krijgt dan bovendien een uitnodiging om zelf jouw eik te komen planten op 8 maart. Wil je meer dan één boom kopen (en planten) of wil je de uitbreiding van het Krekengebied van Saleghem een extra steuntje geven, dan zullen we je bijkomende gift met grote dankbaarheid aanvaarden.

Jouw steun voor dit project kan je storten op rekening BE56 293 0212075 88 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraaat 11, 2800 Mechelen  met de mededeling ‘Project 6080, Kreken van Saleghem’. Vanaf 40 euro ontvang je ook een fiscaal attest. Je kan ook digitaal je bijdrage schenken. Vermeldt hier ook het projectnummer

 

A4 Sint Jacobsstraat kl