Actviteiten

Wat: Wandeling in het ochtendgloren waarbij we ook bijzondere aandacht geven aan de (resterende?) akker- en weidevogels

Waar: In de Koningskieldrechtpolder,  langsheen de Kieldrechtse Watergang. Afspraak om 5 h aan de brug in Polderstraat – Meerdonk. Duur ongeveer 3h.

We vangen 1 uur voor zonsopgang aan en wandelen in het donker langsheen De Kieldrechtse Watergangbestaande en herstelde rietkragen van de Kieldrechtse Watergang. Rietzanger, rietgors, blauwborst kunnen zeker verwacht worden. Waarschijnlijk dat kleine karekiet ook al is aangekomen en koekoek al actief is.

Iets verderop gaan we kijken hoe de oevers zich hersteld hebben na ons project van 2014 dat we met ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen hebben uitgevoerd.

Zodra de zon begint op te komen kijken we ook uit naar enkele vogels in de nabijgelegen akkers en graslanden.

Natuurpunt Waasland Noord heeft steeds een bijzondere aandacht gehad voor akkervogels. In 2005 werd zelfs een akkertje aangekocht aan de Kieldrechtse Watergang speciaal ook om hun instandhouding te ondersteunen. Benieuwd of we de laatste leeuweriken en gele kwikken die vooral langs de Lange Nieuwstraat zitten, dicht bij de Watergang zullen zien en horen !

Info:

  • Samenkomst om 5.00 uur..
  • Waar. Bekijk op Googlemaps  of Street View, dit is aan de brug in de Polderstraat te Meerdonk

 Let op:

  • we wandelen in de vroegte, dus laarzen of waterdicht schoeisel is echt wel aangewezen.
  • een verrekijker meebrengen is nuttig.

De gidsen: