Actviteiten

Beste vrijwilligers,

Na de succesvolle aanplant van een hoogstamboomgaard op de Nonnemanshoeve in Sint-Gillis-Waas gaan we ons de komende weken richten op het onderhoud van knotwilgen in het Krekengebied van Saleghem, althans 's zaterdags.

Volgende donderdag 1 december gaan we o.a. een omgewaaide populier in het Groenendambos (Kieldrechtrse Watergang) opruimen. Houtliefhebbers breng je aanhangwagen mee! Verder proberen we ook de dieseltank in de Panneweelschuur te verplaatsen en verder is er nog wat opruim- en onderhoudswerk.

Op zaterdag 3 december starten we dus met het knotten van wilgen, een klassieke winteractiviteit. Langs de Rietlandstraat (SGW) staan er een honderdtal wilgen op ons te wachten. Breng een kapmes of eventueel een kettingzaag mee. Het dikke takkenhout wordt verdeeld onder de medewerkers, het fijn hout wordt versnipperd.

Voor beide namiddagen spreken we af om 13u30 aan het Natuurhuis Panneweel te Meerdonk.

 1 3 16 

Met vriendelijke groet

Jan Dhollander
Bergstraat 25
9170 Sint-Gillis-Waas
03-7706426 of 0494-668445