Actviteiten

Beste vrijwilligers,

 Zoals jullie tijdens de werken van de voorbije weken hebben kunnen ondervinden, riet is een heel productieve plant van vochtige en natte terreinen. Ze sterft ieder najaar bovengronds af maar in april schiet ze uit de ondergrondse wortelstokken terug op, tot drie meter hoog. Wanneer er geen beheer uitgevoerd wordt satpelen de afgestorven rietstengels zich op een vormen dan een rijke humuslaag waar andere planten zich goed bij vinden: brandnetels, bramen, kleefkruid... Uiteindelijk verdwijnt het riet en daarmee ook de kleine karekieten en de blauwborsten en vele andere dieren. Maaien en opruimen van de strooisellaag is dus noodzakelijk.

In de Oostbroekmeers bij de Saleghemdijk maaien we ieder najaar een derde van het rietveld. Nu donderdag 12 oktober gaan we het riet en de brandnetels opruimen. Afspraak aan ons Natuurhuis Panneweel om 13:30u.

Op zaterdag 14 oktober maaien we dan weer een rietzoom bij het grote bloemenveld in het Steengelaag te Stekene. Daar spreken we af om 13:30u aan de ingang van het natuurgebied in de Ijzerhandstraat.


Stevig schoeisel of laarzen houden de voeten droog.

 20171010  
vuurtje stoken met perenvuurmeidoorns

 

Met vriendelijke groet

Jan Dhollander
Bergstraat 25
9170 Sint-Gillis-Waas
tel. 03 770 64 26 - 0494 66 84 45