Natuurbeleid

banner natuurgebieden

Aanleg fietspad Nieuwstraat doorheen Steengelaag 

Het gemeentebestuur van Stekene heeft juni 2017 een aanvraag ingediend voor de aanleg van een verhard fietspad doorheen het Steengelaag (deel parallel met de Nieuwstraat).

We willen vooreerst duidelijk stellen dat Natuurpunt Waasland Kern Noord voorstander is van de aanleg van een fietspad langsheen de Nieuwstraat. We vinden het enorm belangrijk dat het fietsverkeer tussen Stekene en Kemzeke/Sint-Niklaas veilig kan verlopen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat hieraan niet is gedacht bij de aanleg van deze industriezone.

Het aanleggen van een fietspad langsheen de Nieuwstraat doorheen het Steengelaag vinden we echter geen goede optie. Wij vragen om dit fietspad aan te leggen buiten de grenzen van het Steengelaag. 

Hiervoor wensen we twee alternatieven voor te stellen.

 • Een asverschuiving van de bestaande baan (Nieuwstraat). Langsheen de kant van de bedrijventerreinen is er nog veel ruimte beschikbaar. Het fietspad kan dan komen langs de zijde van het Steengelaag om de vele op- en afritten te vermijden. Hier is ook voldoende ruimte om een fietspad van 3 meter breedte aan te leggen, wat ook voor de fietsers comfortabel is, zeker als dit in twee richtingen moet gebruikt worden. In het voorliggende voorstel is maar een breedte voorzien van 1.5 meter wat erg smal is als fietsers elkaar moeten kruisen.
 • Aanleggen boven op de bestaande waterloop die dan moet overwelfd worden. Zie ontwerptekening verderop.
  Op de volgende website is hierover informatie terug te vinden. http://velh2o.net
 • Het voordeel van de twee voorgaande alternatieven is dat er geen bijkomende verlichting moet worden aangebracht. De reeds bestaande straatverlichting is voldoende.

 fietspad2fietspad1

 

 

Waarom vinden wij de aanleg van een fietspad binnen de grenzen van het Steengelaag geen goede oplossing.

1. Wettelijk Kader

 • De aanleg van verharding wordt niet toegestaan conform het Rangschikkingsbesluit van 21 mei 1981 (zie bijlage). Artikel 2, punt 10 van dit besluit zegt “Het verharden van wegen en paden met homogeen materiaal zoals asfalt of beton” is een verboden activiteit.
 • Het Steengelaag is een erkend natuurreservaat conform het Ministerieel Besluit van 4 juli 1997. Het aanbrengen van verharding zonder toestemming van ANB is niet mogelijk.
 • In de beheersovereenkomst tussen Natuurpunt en de Gemeente Stekene staat enkel vermeld dat er, mits de nodige vergunningen, een fietspad kan komen. Er staat niet vermeld dat dit een verhard fietspad zal zijn. Van een verhard wandelpad wordt totaal niets vermeld.

2. Mobiliteit

 • Het fietspad zal worden gebruikt in de twee richtingen en moet gedeeld worden met wandelaars. Dit gaat tot conflicten leiden. In de plannen is voorzien in een fietspad (vlakke beton) van 1.5 meter breedte en een wandelpad van 1 meter breedte in beton met kasseimotief. We begrijpen niet om welke reden het bestaande wandelpad moet worden verhard.
 • Het fietspad heeft maar een breedte van 1.5 meter wat niet comfortabel is als fietsers elkaar moeten kruisen. Fietsers hebben recht op een degelijk en comfortabel fietspad.
 • Wat met elektrische fietsen, de snelheid ligt hier vaak hoger. Dit gecombineerd met wandelaars kan leiden tot gevaarlijke toestanden voor beide. Anderzijds vrezen we ook gemotoriseerd verkeer (brommers) op dit fietspad. Als er onvoldoende toezicht is zullen de verbodsborden zeker genegeerd worden, dit merken we ook op andere plaatsen.
 • Het fietspad komt te liggen achter de houtkant. Dit betekent dat het fietspad niet zal verlicht worden door de verlichting die aanwezig is langsheen de Nieuwstraat. We vrezen dan ook dat snel de vraag zal komen om verlichting te voorzien. Dit is voor ons onbespreekbaar, ook al installeert men “slimme” verlichting.
 • Bij sneeuwval kan het fietspad moeilijk sneeuwvrij gemaakt worden. Omwille van ongewenste milieueffecten op de begroeiing kan er niet gestrooid worden met zout. In de gevaarlijkste periode van het jaar zal het dus moeilijk bruikbaar zijn.

3. Recreatief gebruik

 • Het Steengelaag is een wandelgebied en wordt gebruikt door een heel divers publiek (natuurliefhebbers,gezinnen met kinderen, joggers, uitlaten hond, …). Over een lengte van 350 meter zal dit moeten gedeeld worden met fietsers. Dit lijkt weinig, maar is wel 15% van de totale lengte van het wandelpad. Dit gaat onherroepelijk tot conflicten leiden. De wandelaar wordt hier de “zwakke weggebruiker”.
 • Er wordt gesteld dat de pieken in gebruik beperkt zullen zijn, met name op de momenten voor en na school. Maar ook buiten de schooluren neemt het (recreatief) fietsverkeer toe. Bovendien verloopt het schoolverkeer zeer gespreid. De uren dat de lessen beginnen en eindigen zijn zeer verschillend van school tot school. Idem voor de afstanden die leerlingen moeten afleggen. Dit maakt dat grote delen van de dag er een mix zal zijn van fietsers en wandelaars.

4. Natuurwaarden

 • Langsheen het huidige wandelpad staat een mooie houtkant (sleedoorn, meidoorn, hazelaar, zwarte els, Gelderse roos). Het kan niet dat de aanleg van het fietspad ertoe zou leiden dat deze moet gekapt worden. Dit leidt tot een vermindering van de biodiversiteit van het Steengelaag. Het zijn ook juist deze bloemrijke struiken die het voorjaar kleuren en heel wat insecten (o.a. bijen) aantrekken en voorzien van voedsel.
 • De bermen van het wandelpad zijn bloemrijk en heel gevarieerd. Na de aanleg van een fietspad in beton zullen de bermen aanrijken en verruigen door afspoeling van allerlei mineralen en organisch materiaal en hun botanische rijkdom verliezen.
 • Wegverharding, zelfs van geringe breedte, en zeker die in beton vormen een barrière voor veel dieren zoals muizen, loopkevers en andere ongewervelden.
 • Ter compensatie van 19 bomen die moeten gerooid worden is voorzien in de heraanplant met els en sporkehout. Bij deze laatste stellen we ernstige vragen. Sporkehout is een struik van de zandige gronden (vb. Stropersbos), maar komt van nature niet voor in het Steengelaag. Op basis van het plan lijkt deze aanplant te gebeuren t.h.v. de open zone aan de Baggeraar. Dit deel beheren we als bloemrijk grasland, de aanplant van struiken hier is niet wenselijk.

 

Stand van zaken

 • 7 juli 2017: Bezwaar ingediend bij College van Burgemeester en Schepenen tegen aanleg van fietspad doorheen Steengelaag.
 • 25 september 2017: Gemeentebestuur verleent vergunning voor aanleg van fietspad. Er werden 35 bezwaarschriften ingediend.
 • 30 oktober 2017: Natuurpunt Waasland gaat in beroep tegen de beslissing van het gemeentebestuur bij de Bestendige Deputatie.
 • 4 december 2017: Brief van advocaat gemeente. Als beroep niet wordt ingetrokken wordt de beheerovereenkomst opgezegd.
 • 18 december 2017: In belang van de natuur werd beslist om het beroep in te trekken zodat het beheer kan worden verder gezet. We hebben wel ons ongenoegen geuit over deze chantage van het gemeentebestuur.

Meer info bij Marc Bogaerts, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

juli – november 2017

Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden