Natuurpunt Waasland-Noord

Het project begon in 1994. Het omvat een 70-tal zeldzame broedvogels, 14 koloniebroeders en 14 exoten. De organisatie berust bij het INBO. Voor onze regio zijn vooral het opvolgen van bruine kiekendief, havik, wespendief, ijsvogel, cetti’s zanger en de kolonie blauwe reiger belangrijk. Vanaf dit jaar kan iedereen zijn steentje bijdragen met het in kaart brengen van onze bijzondere broedvogels door deze soorten systematisch in te voeren in waarnemingen.be en onder gedrag een zo gedetailleerd mogelijke keuze te maken van een geldige broedcode.

Kijk voor meer informatie op www.meetnetten.be