Natuurgebieden

banner natuurgebieden

Dit reservaat is een restant van het grotere hooilandcomplex van de Kluizegavers (Kemzeke) dat door de aanleg van de E34 grotendeels op de schop ging. Door de uitzonderlijke geologische omstandigheden – het gebied was eertijds, voor de ontginningen in de Middeleeuwen, een ondiep meer – met aanwezigheid van moeraskalk op geringe diepte, kent het reservaat een bijzondere plantengroei. Het is ook de paaiplaats van bruine kikker en gewone pad. In de zomermaanden is het groot aantal sprinkhanen en andere insecten opvallend.

Projectnummer: 6075

Conservator:

Jan Dhollander

Eigendom: Natuurpunt Beheer en Vlaamse Gewest Agentschap Natuur en Bos

In beheer sinds: 1985

Oppervlakte: 2,2791 ha eigendom van Natuurpunt, 2,2149 ha van ANB

Toegankelijkheid: wegens de kwetsbaarheid van het gebied is het niet vrij toegankelijk

Biotoop: een ondiep komgebied aan de rand van het Stropersbos met natte tot drassige graslanden, zeggevelden en drogere akkers omgeven door sloten met rietkragen.

Beheer:

Jaarlijks maaien van de graslanden en de zeggevegetatie in de zomer.
Begrazing door paarden in het najaar van de graslanden. 
Bewerken en inzaaien van de akkerpercelen met oude gewassen of bloemenmengsel  
Voor bijen en vlinders.

Studie:

Wat heeft dit natuurgebied te bieden:

 

 

Wil je meer weten over dit natuurgebied dan kan je hier terecht: