Natuurgebieden

banner natuurgebieden

Op wandelafstand van het centrum van Stekene vind je het Steengelaag. Dit is een voormalige kleiwinningsput. Sinds 1992 is het Steengelaag in beheer bij Natuurpunt. Het gebied wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van diverse biotopen; graslandjes, moerabos, kleine en grote waterplassen en een populierenaanplanting.

 Doorheen het gebied loopt een 2 km lang wandelpad. Dit pad brengt u langsheen de verschillende biotopen. De rijke schakering aan biotopen zorgt voor een grote biodiversiteit. Op de voormalige kleiputten en de Grote Vijver vertoeven steeds heel wat watervogels (eenden, fuut, aalscholvers, …). In de winter is dit een belangrijk overwinteringsgebied. In de populierenaanplant en het elzenbroekbos tref je heel wat dood hout aan, diverse spechtensoorten en de boomkruiper voelen zich hier goed thuis. Het pad loopt ook langsheen enkele bloemrijke hooilandjes met een rijke insectenleven.

Projectnummer:6628

Conservator:

Marc Bogaerts 

Hugo De Beuckeleer

Eigendom: Gemeente Stekene

In beheer sinds: 1992

Oppervlakte: 31,1 ha

Toegankelijkheid: vrij toegankelijk op de paden (wandelpad van ca. 2km)

Biotoop:Is een oude kleiput waarvan de uitbating is gestopt omstreeks 1987. Het gebied bestaat uit kleiputten, elzenbroekbos, oudere populierenaanplantingen en enkele hooilandjes.

Beheer: Jaarlijks maaien van enkele hooilandjes. Onderhoud van het wandelpad

Studie:

 

Wil je meer weten over dit natuurgebied dan kan je hier terecht: