Natuurgebieden

banner natuurgebieden

De Lange Vaag ligt aan de noordgrens van het Stropersbos, op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas. Het natuurgebied bestaat uit ongeveer 2 hectaren oude vlasrootakker die thans beheerd worden als onkruidakker. Jaarlijks wordt afwisselend een helft geploegd. Om de grasgroei in te tomen wordt de gehele oppervlakte in augustus kortstondig begraasd door paarden.
Instandhouding van akkeronkruiden op droge zandgrond met vooral kromhals en driekleurig viooltje. Tevens biotoop voor veldkrekel en kleine vuurvlinder. Bosgedeelte belangrijke paddenstoelenbiotoop 

Projectnummer: 6073 

Conservator:

Marc De Meireleir
Jan Dhollander

Eigendom:Natuurpunt, 2 particulieren

In beheer sinds: 1988

Oppervlakte: 3,7619 ha

Toegankelijkheid: bij geleide wandelingen en op aanvraag

Biotoop: combinatie van onkruidakker en moerasloofbos

Beheer: ploegen, inzaaien, begrazen, bramen verwijderen

Studie:

Wil je meer weten over dit natuurgebied dan kan je hier terecht: