Fotoarchief

 

 

Met dank aan onze gids Kurt De Kesel & Johan Bosmans

 

Aan de noordoostelijk rand van het Drongengoedbos, vlakbij de gemeentegrens van Maldegem en Knesselare, ligt het natuurgebied Maldegemveld. Het is gelegen op de 'Cuesta van het Meetjesland', een langgerekte rug die zich uitstrekt van Oedelem tot Zomergem en waarvan de hoogte oploopt tot 29 meter. De bodem in dit natuurgebied is arm en zuur en bestaat uit zand en stugge ondiepe kIei.

Het is er dikwijls nat en drassig, vooral in winter en lente staat tijdelijk het grondwater aan de oppervlakte. In de beboste delen vind je naast naaldhoutaanplanten ook de eik en berk, de typische boomsoorten van onze streek.

Omwille van de sterke achteruitgang van de heidevegetatie en de diersoorten die er voorkomen bestaan de beheersmaatregelen in dit natuurgebied uit het omvormen van naaldbosaanplanten naar eiken-berkenbos en heide, het herstel van vennetjes en de instandhouding van de bestaande heiderelicten.Door de heide te laten begrazen met schapen en runderen, een landgebruik dat ook eeuwenlang werd toegepast in het oude veldgebied, zorgt men voor verjonging en wordt de vergrassing en boomopslag sterk tegengegaan. Kortom, dit wordt een zeer interessante excursie.