Natuureducatie

Vele meettoestellen houden de Vlaamse waterlopen in de gaten. Ook hier aan de Broekwatergang.  

Meer over weten? De portaalsite van de Vlaamse Waterbeheerders WATERINFO.be vertelt je er alles over.