Natuurhuis Panneweel

banner panneweel

In 1995 kocht de natuurvereniging De Wielewaal, gesteund door andere verenigingen, een oud boerenerf langsheen de Krekeldijk te Meerdonk. De schuur is uitgebouwd als Natuurhuis. Een startbasis voor heel wat wandelingen en fietstochten in de omgeving en een centrum voor natuur- en milieueducatie en natuurbeheer.

Ondertussen zijn we meer dan 20 jaar verder, de vereniging De Wielewaal als dusdanig bestaat niet meer, haar gedachtengoed en haar idealen des te meer. In de grote fusie van 2001 waaruit Natuurpunt ontstond, leven dezelfde idealen onverminderd verder.

Wil jij de werkingvan Natuurhuis Panneweel steunen, dan kan dit op rekening BE31 7512 0303 2255 (BIC AXABBE22)  ten name van Natuurhuis Panneweel. Ben je lid van Natuurpunt en behoor je niet tot onze afdeling, dan kan je voor € 10,- per jaar lid worden van onze Vriendenkring. Je ontvangt dan ook driemaandelijs ons tijdschrift.

De schuur is volledig in eigendom van de vereniging. We zijn er fier over dat we dit op 10 jaar hebben gepresteerd volledig op eigen kracht en met steun van vele vrienden. Hoewel we met ons Natuur.huis Panneweel een ernstige sociale en maatschappelijke functie vervullen in de omgeving hebben we voor dit project geen subsidies ontvangen van de overheden.

Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden