Libellen

Libellen behoren tot de groep van 'insecten', het eerste gedeelte van hun bestaan brengen ze als larve door in het water, daarna komen ze aan land, 'sluipen uit' en worden prachtig gekleurde libellen. 'Juffers' lijken wel op zwevende lucifers in alle kleuren, 'echte libellen' hebben meer weg van miniatuurhelikopters, zijn groter en onwaarschijnlijk goede 'vliegers'.

Wat doen we?

Het centraliseren van alle informatie met betrekking tot waarnemingen van libellen in de natuurgebieden Waasland-Noord en in de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene. Deze gegevens jaarlijks kenbaar maken in de werkgroep natuurstudie onder de vorm van een jaarverslag Libellen’.

 In maart 2015 is de Libellenwerkgroep Waasland van start gegaan. De Libellenwerkgroep Waasland is een natuurpuntwerkgroep onder de vleugels van Wakona (Wase koepel voor natuur.studie) en in nauwe samenwerking met de LVV (Libellenvereniging Vlaanderen vzw).

Voor alle info mbt waarnemingen van libellen in het Wakona-werkingsgebied, waaronder ook Stekene en Sint-Gillis-Waas behoren, kan je volgen via de libellenwerkgroeppagina's op de website van Wakona.

 

 

 

Brigitte Van Passel 

 


Op 19 april 2012 ondertekenden de dienst Studie van Natuurpunt (NPS) en Libellenvereniging Vlaanderen vzw (LVV) een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich in eerste instantie op het verzamelen van gegevens over het voorkomen en de verspreiding van de libellen in Vlaanderen.

LVV roept haar leden op om alle libellenwaarnemingen in te voeren op www.waarnemingen.be en zal vanaf nu mee instaan voor de kwaliteitscontrole op de libellengegevens. Niet alle libellen vliegen in dezelfde periode, de inventarisatie wordt interessanter als er tijdens verschillende perioden waarnemingen genoteerd worden.

lvvnps bew

Op de foto herken je van links naar rechts: Anny Anselin (secretaris LVV), Geert De Knijf (voorzitter LVV), Koen Van Keer (ondervoorzitter NPS) en Marc Herremans (diensthoofd NPS).