Natuurpunt Waasland-Noord

2020  banner kevercursus

Op 19 april 2012 ondertekenden de dienst Studie van Natuurpunt (NPS) en Libellenvereniging Vlaanderen vzw (LVV) een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich in eerste instantie op het verzamelen van gegevens over het voorkomen en de verspreiding van de libellen in Vlaanderen.

LVV roept haar leden op om alle libellenwaarnemingen in te voeren op www.waarnemingen.be en zal vanaf nu mee instaan voor de kwaliteitscontrole op de libellengegevens. Niet alle libellen vliegen in dezelfde periode, de inventarisatie wordt interessanter als er tijdens verschillende perioden waarnemingen genoteerd worden.

lvvnps bew

Op de foto herken je van links naar rechts: Anny Anselin (secretaris LVV), Geert De Knijf (voorzitter LVV), Koen Van Keer (ondervoorzitter NPS) en Marc Herremans (diensthoofd NPS).