Natuurpunt Waasland-Noord

banner algemeen 

download het jaarverslag 2010

 

Opmerkelijke waarnemingen voor september 2010:

KAJATEHOUTSPANNER

Kajatehoutspanner: Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) is een zeldzame nachtvlinder  voor het ganse land.
Is een spanner die vliegt van half juni – half september in gewoonlijk één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

De rups leeft van diverse planten, waaronder melde en ganzenvoet. De soort overwintert als pop in de grond.

Habitat: ruige open plekken, zowel op het platteland als in stedelijke omgeving . Ook in tuinen

kajatehoutspanner

EGALE STIPSPANNER

Egale stipspanner: Idaea straminata (Borkhausen, 1794) is een zeldzame macronachtvlinder voor België. 
Het is volgens waarnemingen.be de eerste maal dat deze in Oost-Vlaanderen wordt waargenomen. Wordt vooral waargenomen in Antwerpen en Limburg.
Is een spanner die vliegt van juni tot begin augustus in één generatie, soms een tweede generatie tot half september. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen meestal in kleine aantallen op licht.

De rups leeft van kruidachtige planten. De soort overwintert als rups en verpopt zich in de strooisellaag.

egale stipspanner

 

Opmerkelijke waarnemingen voor augustus 2010:

ZOMERDUINMOT

Zomerduinmot: Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786) is een zeer zeldzame microvlinder.
Deze werd gevangen tijdens de nachtvlinderavond op 28 augustus op Panneweel (Meerdonk). Een soort die sporadisch landinwaarts wordt aangetroffen. De adult vliegt van juni tot in september. De rupsen leven in een gesponnen kokertje onderin de voedselplant.

Voedselplanten: Kattendoorn (Ononis repens spp.spinosa) Kruipend stalkruid ( Ononis repens spp. Repens). Soms ook op klaver (Trifolium spec.)

zomerduinmot

VIERVLEKSTELTMOT

Viervleksteltmot: Calybites phasianipennella (Hübner, 1813) is een vrij algemene soort maar zou volgens waarnemingen.be de eerste maal zijn dat ze in Oost-Vlaanderen wordt waargenomen. Een kleine soort die waarschijnlijk wel eens over het hoofd wordt gezien. 
Is een soort die op kruidachtige planten leeft. Vooral Rumex (zuring), Lysimachia vulgaris (grote wederik) en Polygonum (duizendknoopkruid).

viervleksteltmot

GESTIPPELDE RIETBOORDER

Gestippelde rietboorder: Archanara geminipuncta (Haworth, 1809) is een zeldzame soort voor Oost- en West-Vlaanderen. 
Is een soort die vooral voorkomt in rietlanden, maar ook slootkanten, rivieroevers en moerassen. De rups leeft in een stengel van de waardplant en wisselt tijdens het groeien diverse malen van plant. De verpopping gebeurt onder in een stevige stengel van de waardplant met de kop naar beneden. De soort overwintert als ei.

Waardpant: riet

gestippelde rietboorder

SATIJNSTIPSPANNER

Satijnstipspanner: Idaea subsericeata (Haworth, 1809) is een zeldzame macronachtvlinder voor België.
Is een soort die voorkomt in bossen, struwelen, ruige graslanden, heiden en tuinen. De soort overwintert als rups en verpopt zich in losse aarde.

Waardplanten: diverse kruidachtige planten.

satijnstipspanner

RUSSENUIL

Russenuil: Coenobia rufa (Haworth, 1809) is een zeldzame nachtvlinder in Oost- en West-Vlaanderen. Is een soort die vooral voorkomt in moerassen en natte weiden. De rups leeft in de stengel van de waardplant en wisselt tijdens het groeien geregeld van plant. De soort overwintert als rups en verpopt zich onder in een oude stengel van de waardplant.

Waardplant: diverse russen

russenuil

ORANJE EIKENBLADROLLER

Oranje eikenbladroller: Cydia amplana (Hübner, 1799) is een zeldzame micronachtvlinder. 
Is nog maar tweemaal waargenomen in Oost-Vlaanderen ( 1 maal in 2008 en nu in 2010, bron waarnemingen.be). Is een soort die voornamelijk wordt waargenomen op locaties waar vrijstaande eiken aanwezig zijn, het liefst met vrij jonge loten waar de rups in het najaar leeft in eikels.

oranje eikenbladroller

 

Opmerkelijke waarnemingen voor juli 2010:

ZWARTE RIETPRACHTMOT

Zwarte rietprachtmot-Cosmopterix scribaiella (Zeller, 1850) is een vrij zeldzame micro nachtvlinder die vooral voorkomt waar de voedselplant in relatief droog gebied groeit, vaak onder bomen.

Waardplant: Phragmites australis (riet)

Is volgens het begin van de waarnemingen van natuurpunt de eerste keer dat deze  nachtvlinder opgemerkt wordt in Oost-Vlaanderen. Andere waarnemingen vooral uit Antwerpen en Limburg.

zwarte rietprachtmot

GEELBRUINE RIETBOORDER

Geelbruine rietboorder - Archanara dissoluta (Treitschke, 1825) is een zeldzame soort voor Vlaanderen. Zou volgens waarnemingen.be nog maar 4 maal waargenomen zijn in Oost-Vlaanderen. Andere waarnemingen komen uit Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Is een nachtvlinder die als waardplant riet heeft. Heeft dus als habitat rietlanden en slootkanten.

geelbruine rietboorder

In de maanden juni en juli werden een paar opmerkelijke waarnemingen gedaan, zo is er de vale duinrietboorder en het gemarmerd heide-uiltje waargenomen in Sint- Gillis-Waas.

VALE DUINRIETBOORDER

Wordt aanzien als een zeer zeldzame soort in Oost-Vlaanderen. Mijn waarneming zou volgens waarnemingen.be  de eerste zijn in Oost-Vlaanderen .

Is een nachtvlinder die als waardplant duinriet en hennegras heeft. Is een soort die als habitat iets drogere delen van moerassen of andere moerasachtige gebieden en duinen heeft.

vale duinrietboorder

GEMARMERD HEIDE-UILTJE

Wordt aanzien als een niet zo’n frequent voorkomende soort in Oost-Vlaanderen. Volgens waarnemingen.be is deze soort nog maar 3 maal waargenomen in Oost-Vlaanderen. In 2006, 2008 en nu in 2010.

Is een nachtvlinder die als waardplant diverse kruidachtige en houtachtige planten heeft, waaronder brem, struikhei, tormentil en vijfvingerkruid. 
Is een soort die als habitat bossen, heiden, wegbermen en andere open plaatsen heeft.

gemarmerd heide uiltje

 

auteur en foto's - Dirk Baert