Planten

Het Floristisch Onderzoek voor Natuurbehoud (FON) is een feitelijke vereniging, een groep van floristen die zowel onderzoek doen naar Hogere als Lagere planten. Zowel beginners als meer ervaren floristen vinden hier hun gading.

Ben jij een plantenliefhebber en wil je graag mee op stap gaan, dan is dit een warme oproep. De activeiten staan open voor alle belangstellenden; zelfs absolute beginners zijn welkom.

De verslagen van inventarisaties in onze streek:


De Werkgroep Natuurstudie volgt al vele jaren de evolutie van het plantengroei op in onze natuurgebieden. De gegevens hiervan worden gebruikt om het natuurbeheer aan te sturen en op te volgen.

 

Op verschillende terreinen zijn peilbuizen geplaatst om het waterpeil op te volgen. Het waterpeil is een belangrijke factor voor het type vegetatie dat we kunnen verwachten.

 

Door de nieuwe richtlijnen in verband met monitoring van erkende natuurgebieden is de meetopstelling en de meetmethode ondertussen meer gestandaardiseerd door het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). Een duidelijke beschrijving kan je vinden op de website van het INBO.