Natuurpunt Waasland-Noord

Tijdens een dijkdoorbraak in 1627 creëerde het kolkende water een put in de bodem: het Panneweel. Hier komen zeldzame planten voor die gebonden zijn aan de aanwezigheid van zowel kwelwater als zuur regenwater. Voorbeelden zijn galigaan, wateraardbei en zeldzame zeggensoorten.

Wegens verminderde aanvoer van kwelwater wijzigt de waterkwaliteit en komen deze vegetaties in het gedrang. Om opnieuw kansen te creëren voor deze bijzondere vegetatie worden wilgen gekapt en slib geruimd. De werken worden uitgevoerd in september - oktober 2023. Ze worden gerealiseerd met financiële steun van ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling : Europa investeert in zijn platteland)

wateraardbei groot

Wateraardbei - Guido Van den Wyngaert via Waarnemingen.be, CC-BY-NC-ND