Natuurpunt Waasland-Noord

Sinds 1979/80 worden er in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd ( periode oktober tot maart). Het doel van deze tellingen is een inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en de verspreiding van de watervogels die tijdens de winter in onze wetlands ( = waterrijke gebieden) verblijven. De coördinatie van de tellingen en het beheer van de gegevensbank is sinds 1986 in handen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek*. Tevens wordt er meegewerkt aan internationale watervogeltellingen met als belangrijkste de jaarlijkse "International Waterfowl Census". Deze internationale telling wordt gecoördineerd door Wetlands International** en vormt een belangrijke basis voor de bescherming van waterrijke gebieden onder de Ramsar-Conventie*** en de Europese Vogelrichtlijn. In Vlaanderen worden meer dan 500 gebieden geteld door ongeveer 400 amateur-veldornithologen.

Door leden van onze werkgroep worden de watervogels op de Grote Geule, de Salegemkreek en op de plas van het Steengelaag geteld. De resultaten worden ingegeven via de website van het INBO.

  1. INBO: Instituur voor Natuur- en Bosonderzoek - www.inbo.be
  2. Wetlands International: een toonaangevende non-profit organisatie die zich op wereldvlak inzet voor de bescherming en het beheer van waterrijke gebieden - www.wetlands.org
  3. Ramsar conventie: Conventie ondertekent in 1971 in Ramsar (Iran) voor de bescherming van watervogelgebieden van internationale betekenis - www.ramsar.org

Meer informatie over tellen van wintervogels vind je www.meetnetten.be