Natuurpunt Waasland-Noord

Deze plas ligt verder van de vogelgebieden op Linkeroever. De talrijkste gans is de Canadese gans (maximaal 150 ex.) gevolgd door enkele Nijlganzen. De grauwe gans is meestal afwezig. Met maximaal 350 exemplaren is de wilde eend veruit het talrijkst. In totaal tellen we hier voor de overige soorten eenden samen een 50 à 100 exemplaren. Verder zijn er op de plas een klein aantal meerkoeten, waterhoenen, blauwe reigers en aalscholvers aanwezig.