Natuurpunt Waasland-Noord

Langs het deel van de Kieldrechtse watergang gelegen ten westen van de polderstraat werken we aan een project om de natuur te herstellen en te beschermen. Verschillende percelen worden hier door Waasland Noord beheerd. Sinds enkele jaren volgen we hier ook de evolutie van de broedvogels op. De resultaten van vijf jaar onderzoek zijn veel belovend.

  

 

2013

2014

2015

2016

2018

Bergeend

1

1

0

1

0

Krakeend

0

1

1

1

1

Slobeend

1

0

1

1

1

Buizerd

0

0

1

0

1

Torenvalk

0

1

1

0

0
Waterhoen         6
Meerkoet         3

Holenduif

2

1

0

1

1

Houtduif

5

4

3

1

3

Steenuil

0

1

0

0

1

Groene specht

2

1

1

1

1

Grote bonte specht

1

1

0

1

1

Heggenmus

3

2

1

0

1

Blauwborst

5

4

2

4

2

Zanglijster

1

0

0

0

0

Tuinfluiter

1

1

0

0

0

Zwartkop

2

4

3

2

5

Grasmus

4

4

0

2

6
Graspieper         1
Cetti's zanger         1

Bosrietzanger

3

8

5

0

3

Kleine karekiet

7

11

10

2

8
Rietgors         1

Tjiftjaf

5

6

4

4

3

Winterkoning

8

5

4

4

6

Pimpelmees

3

0

2

1

2

Koolmees

3

2

1

3

5

Boomkruiper

1

1

1

1

1

Spreeuw

3

3

4

4

4

Vink

0

1

3

0

1

Putter

0

3

1

0

0