Natuurpunt Waasland-Noord

De Werkgroep Natuurstudie volgt al vele jaren de evolutie van het plantengroei op in onze natuurgebieden. De gegevens hiervan worden gebruikt om het natuurbeheer aan te sturen en op te volgen.

 

D'Eilanden (Kreken van Saleghem - perceel 45A)
Dit is een voormalige maisakker die in 1996 werd aangekocht en extensief begraasd wordt door runderen. Het oostelijke deel werd vooraf ingezaaid met Italiaans raaigras en wintertarwe. Het westelijke deel wordt jaarlijks gemaaid, het oostelijke deel niet. Beide delen worden wel begraasd.
Overzicht vanaf 1997 voor hoger gelegen deel, niet vooraf ingezaaid
Overzicht vanaf 1997 voor hoger gelegen deel, wel vooraf ingezaaid

 De oevers zijn afgegraven en hersteld in hun oorspronkelijke toestand. Vanaf 1997 inventariseren we de zuidelijke en oostelijke oeverkant.

Vanaf 2003 inventariseren we ook het Rietmoer, een hooilandje ten noordwesten van de Saleghemkreek. Dit hooilandje wordt tweemaal per jaar gemaaid.

 

Panneweel (Kreken van Saleghem)
Dit is gelegen aan de overzijde van het Natuurhuis Panneweel en is bekend voor zijn drijftilvegetaties. Dit wordt geinventariseerd sinds 2003.

 

Sint-Jacobsgat (Kreken van Saleghem - perceel 76A)
Dit is ook een voormalige maisakker, maar hier hebben we het perceel volledig braak laten liggen. De populieren aan de oevers zijn verwijderd en een oude kreekarm werd hersteld in zijn oorspronkelijke staat. Dit gebied wordt extensief begraasd door paarden en runderen. De inventarisaties hier zijn gestart in 2000.

 

Groenendijk (Kreken van Saleghem)
Is een weid die begin juli wordt gemaaid en daarna extensief wordt begraasd door runderen of schapen. De inventarisaties hier zijn gestart in 1997.

 

Karnemelkputten (Kreken van Saleghem)
Dit gebied bestaat uit weiden met aangrenzend ook een bos met sparren, dennen en populieren. De weide wordt gemaaid in juli en daarna extensief begraasd door paarden. Sinds 1997 wordt hier geïnventariseerd.

 

Rietland tegen Saleghemdijk (Kreken van Saleghem)
Perceeltjes die om de twee jaar worden gemaaid en sinds 1999 worden geïnventariseerd.

 

Waterstraat (Kreken van Saleghem)
Percelen langs heen de Waterstraat/Sint-Jacobsstraat op de grens met Beveren, bepaalde percelen worden ook gemaaid.

 

Kieldrechtse Watergang (Meerdonk)
Dit is de verbinding tussen de Linie en de Grote Geule te Kieldrecht. Een fel verruigde rietkant werd in 2001 afgegraven tot net boven het niveau van het waterpeil. Vanaf 2002 wordt hier geïnventariseerd.
De resultaten 2012 van het kruidenakkertje aan de Kieldrechtse Watergang kan je hier opvolgen.

 

De Gavers (De Stropers)
Een dotterbloemhooiland aan de rand van de Stropers. Dit wordt jaarlijks in augustus gemaaid en al sinds 1997 geïnventariseerd.

 

Het Speelhof (Stekene)
Dit is gelegen in het Noorden van Stekene, in het Riet.
We hebben een plantendeterminatie in excel-formaat, en een overzicht vanaf 2000.

 

Steengelaag (Stekene)
Hier worden de verschillende hooilandjes die gemaaid worden geïnventariseerd, ga verder om de resultaten te zien.