Kieldrechtse watergang

  • Kieldrechtse watergang - zandig akkertje 2012

    Een in 2005 aangekocht akkertje in het natuurgebied langs de Kieldrechtse Watergang te Meerdonk werd aanvankelijk met winterkoren ingezaaid. Het opgekomen graan bleef op de akker staan als wintervoedsel voor akkervogels. De vele opgeschoten akkerdistels gaven aanleiding tot klachten van boeren waardoor we genoopt werden dit akkerbeheer te verlaten. Het waren trouwens ook niet de beoogde gorzen, mussen en vinken die graan kwamen eten maar vooral fazanten, grauwe ganzen en houtduiven. Uiteindelijk kozen we voor het inzaaien van een bloemenmengsel voor bijen en vlinders, geoogst in een 35 jaar oude natuurtuin. Er is één jaarlijkse maaibeurt in het najaar. In de toekomst zullen we om de twee jaar maaien.

     

  • Kieldrechtse watergang - Kieldrecht

    Het natuurgebied is een Europees Vogelrichtlijngebied. Het is een eerder smalle strook langsheen de waterloop waardoor betreding veel verstoring geeft.  
    Verwacht wordt dat er binnenkort een serieuze uitbreiding komt in kader van de havenontwikkeling op de Linkerscheldeoever. De omliggende akkers en weiden zullen dan worden omgevormd tot zoete weiden en rietland.

Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden