Natuurblog

banner natuurgebieden

Een in 2005 aangekocht akkertje in het natuurgebied langs de Kieldrechtse Watergang te Meerdonk werd aanvankelijk met winterkoren ingezaaid. Het opgekomen graan bleef op de akker staan als wintervoedsel voor akkervogels. De vele opgeschoten akkerdistels gaven aanleiding tot klachten van boeren waardoor we genoopt werden dit akkerbeheer te verlaten. Het waren trouwens ook niet de beoogde gorzen, mussen en vinken die graan kwamen eten maar vooral fazanten, grauwe ganzen en houtduiven. Uiteindelijk kozen we voor het inzaaien van een bloemenmengsel voor bijen en vlinders, geoogst in een 35 jaar oude natuurtuin. Er is één jaarlijkse maaibeurt in het najaar. In de toekomst zullen we om de twee jaar maaien.

 

 

kieldrechtse watergang 2 1kieldrechtse watergang 2 2

 

kieldrechtse watergang 2 3kieldrechtse watergang 2 4

 

kieldrechtse watergang 2 5

 

Oppervlakte 44 are.

Aangekocht 2005, was toen een akker met bieten.

Zeer zandige grond (oeverwal Grote Geule), je zou niet denken in de polder te zijn.

  • 2006: Ingezaaid met zomergerst. Oogst blijft op de akker staan. Vooral fazanten en grauwe ganzen genieten van het graan. Doelstelling was bevorderen van akkervogels (veldleeuwerik) en passerende wintervogels. Rietkraag hersteld door afschrapen van de oever van de waterloop. (broedgeval in 2004 van Bruine Kiekendief aan de overkant).
  • 2007: ingezaaid met bloemenmengsel (Tubingen) – maar er dienden vele distels manueel te worden verwijderd
  • 2008: gezien veel last van distels en bijhorende klachten omgeschakeld naar maaibeheer – doel was een deel in juli/aug het andere deel in het najaar. Wegens klachten evenwel verplicht geweest 2 keer te maaien. Na de laatste maaibeurt in september hebben we maaisel uitgespreid afkomstig van schraal hooiland (natuurtuin) uit De Klinge (bij al de andere percelen aan de Kieldrechtse Watergang proberen we daarentegen de originele zaadbank terug aan te spreken)
  • 2009: idem
  • 2010: enkel de zijkanten zijn gemaaid wegens klachten boeren, distels zijn fel verminderd en komen nog nauwelijks in bloei. Kleine karekiet, gele kwik, en rietgors komen foerageren op het perceel. Hazen en konijnen zijn er altijd aanwezig.
  • 2011: uitbundige bloei van grote ratelaar, rapunzelklokje, wilde marjolein, koninginnekruid, wilde peen, wilde pastinaak, kleine klaver, echt duizendguldenkruid en vele andere. Eén maaibeurt in september over het hele perceel.
  • 2012: ook in 2012 enkel gemaaid in september. Jacobskruiskruid is merkbaar toegenomen, gelukkig blijven ook de andere soorten zich manifesteren zoals blijkt uit de planteninventarisaties.