Steengelaag

 • 2021 - Planteninventarisatie in het Steengelaag

  16-06-2021 Steengelaag - hooiland Blauwe wegel - hooiland Cedronbeek Zuid (Stekene)
  deelnemers: Marc Bogaerts, Hugo De Beuckeleer, Lu Hellemans, Kris Maes, Brigitte Van Passel

  Na de oplijsting passen we de frequentieschaal van Tansley toe. 
  De waarnemingen werden ingevoerd met het account: natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord.  In de notitie werd het gebied vermeld en meer info m.b.t. frequentieschaal. In de externe referentie staat steeds Tansley code die we gaven.

  waarnemingen planten

   

   

 • Verken Het Steengelaag

  Natuurgebied Het Steengelaag ligt op slechts enkele honderden meter van het centrum van Stekene. De natuur is er heel gevarieerd: jong en oud bos, open water en bloemrijke hooilandjes. Een 2 km lang wandelpad leidt je langs de mooiste plekjes. De hoofdingang bevindt zich nabij het Oud Station, langsheen de Spoorwegwegel.

 • Vuil en vandalisme in tijden van Corona

  Omwille van de Corona-crisis mag er vandaag niet veel meer. Wandelen en fietsen in eigen buurt is gelukkig nog wel toegestaan. Dit merken we ook in onze natuurgebieden. Veel mensen genieten van de natuur in eigen buurt. Ook in het  Steengelaag kom je nu meer wandelaars tegen. Het is positief dat velen dit prachtig stukje natuur, vlak bij de dorpskern van Stekene, hebben ontdekt.

  Maar niet alle wandelaars (en dit is niet alleen zo in het Steengelaag) vertonen evenveel respect voor de natuur. We komen veel meer zwerfvuil tegen, niet alleen blikjes en flessen, maar ook handschoenen, mondmaskers en papieren zakdoekjes. En het is niet omdat de containerparken gesloten zijn dat men zijn afval hier mag komen dumpen. Dit is niet leuk, in eerste instantie voor de vele wandelaars, maar ook voor onze vrijwilligers die dit alles mogen opruimen Wat erger is, we worden ook geconfronteerd met vormen van vandalisme.

  Daarom een warme oproep aan iedereen, kom zeker eens op verkenning in het Steengelaag, maar respecteer de natuur. Laat geen afval achter, hou de hond aan de leiband en pluk geen bloemen. En natuurlijk hou voldoende afstand als je andere wandelaars tegen komt. Zie je dingen die niet kunnen, informeer de politie hiervan.

  TV Oost kwam langs om één en ander in beeld te brengen.

  Marc Bogaerts, Conservator Steengelaag

   

 • Een grote "Grijze slanke amaniet" onder populier (Steengelaag)

  In 2013 werd Amanita simulans voor het eerst op naam gebracht in Vlaanderen, in het Steengelaag in Stekene. De soort werd gevonden door Hugo De Beuckeleer en op naam gebracht door André Fraiture. Zij maakten hierover vervolgens samen een publicatie in het tijdschrift Sterbeeckia van de KVMV.

  Deze recent beschreven soort (Contu, 2001) blijkt nog steeds weinig bekend bij mycologen. De soort werd mogelijk verward met Bleke amaniet (Amanita lividopallescens) en Grijze slanke amaniet (Amanita vaginata), omdat hier in de gebruikte literatuur nog geen sprake van was. Een officiële Nederlands naam is er nog niet, maar een naam als ‘dubbelgangeramaniet’ zou in de lijn liggen van de wetenschappelijke naam (simulans = veinzend, simulerend).

 • Steengelaag - historiek & ligging

  Dit natuurgebied bestaat uit een aantal oude kleiputten. De ontginning van de putten begon omstreeks 1880. Aanvankelijk gebeurde het uitgraven nog met de spade. De klei werd op wagentjes geladen en met paarden naar de steenbakkerij gebracht. Als relict van de vroegere kleiwinning staat hier nog de excavateur, schamateur in het Stekens dialect. Dit toestel uit 1913 schraapte de klei van de schuine wand en bracht hem in kleine spoorwagentjes. De exploitatie van de putten eindigde wanneer de steenbakkerij sloot in 1979.

   

 • 2007 - 15 jaar maaibeheer in het Steengelaag

  In 1992 werd het beheer over het Steengelaag overgedragen aan Natuurpunt. Naar natuurwaarde toe was voor ons een goed maaibeheer van het hooilandje aan de Ijzerhandstraat een belangrijk aspect. Hier een bloemrijk hooilandje van maken was onze doelstelling. Het maaibeheer dat tot voorheen werd gevoerd was hiervoor niet het meest optimale. Er werd laat gemaaid (september) en het maaisel werd vaak erg slecht afgevoerd. We vertrokken dus van een niet te beste situatie. Dwars doorheen het hooilandje liep ook nog eens een pad, gebruikt door joggers.

   

 • 2012 - 20 jaar Steengelaag - Terugblikken

  De presentatie's:

  20 jaar Steengelaag (Marc Bogaerts)

  Voorstelling projecten (Gerald Driessens)

  Broedvogels in het Steengelaag (Chris De Buyzer & Hugo De Beuckeleer)

  Een impressie over zweefvliegen in het Waasland (Marc Bogaerts)

   

  24/11/2012

   


 • Het Steengelaag - Stekene

  Op wandelafstand van het centrum van Stekene vind je het Steengelaag. Dit is een voormalige kleiwinningsput. Het gebied wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van diverse biotopen; graslandjes, moerabos, kleine en grote waterplassen en een populierenaanplanting.

   Doorheen het gebied loopt een 2 km lang wandelpad. Dit pad brengt u langsheen de verschillende biotopen. De rijke schakering aan biotopen zorgt voor een grote biodiversiteit. Op de voormalige kleiputten en de Grote Vijver vertoeven steeds heel wat watervogels (eenden, fuut, aalscholvers, …). In de winter is dit een belangrijk overwinteringsgebied. In de populierenaanplant en het elzenbroekbos tref je heel wat dood hout aan, diverse spechtensoorten en de boomkruiper voelen zich hier goed thuis. Het pad loopt ook langsheen enkele bloemrijke hooilandjes met een rijke insectenleven.

Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden