Natuurgebieden

banner natuurgebieden

Een volgestorte en afgedekte zandwinningsput uit de jaren 1970 en deels een 40 jaar oud bos van sparren met wat zomereiken en ruwe berken op zure zandgrond. Langs de west- en noordzijde grenst het reservaat aan tuinen van woningen van de Lange Dweersstraat.

Aangekocht : 2015

Oppervlakte: 2ha 66a 44ca

Conservator: Paul Creve 0495 20 08 76

Biotoop:
De lemige afdeklaag van de vroegere stortplaats voor bouwafval maakt dat het gebied vooral 's winters drassig is. Er is spontane opslag van wilgen en elzen , in de rand, op de onaangeroerde zandgrond, ook van zomereik en ratelpopulier. Opvallend is het algemeen voorkomen van Canadese guldenroede, een in het vroege najaar weelderig bloeiende exoot.
In het dichte donkere sparrenbos broeden goudhaan en zwarte mees, typische bewoners van naaldhout.

Beheer:
Zomerse begrazing van het open deel door enkele runderen om de kieming van bomen en struiken te bevorderen en een open toegankelijk bos te creëren.
Selectief kappen van de naaldbomen voor een meer gevarieerd bosbestand.
Bestrijden van exoten (Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop).

Toegankelijkheid:
Het gebied is vrij toegankelijk. Het sparrenbos is opengesteld als speelbos.

 

 GroenePutte 

 

 GroenenPutte3