Stekene

 • Heimeersen - Stekene

  Tussen de Stekense Vaart en de Heimeersstraat in Stekene ligt ons kersvers natuurgebied ‘Heimeersen’. Het gebied bestaat grotendeels uit grasland maar omvat ook een bos en houtkanten. De ‘Heimeersen’ maakte duizenden jaren geleden deel uit van een groot binnenmeer. De afgezette kalk in de bodem is de basis voor een blauwgrasland. Voedselarm en voldoende vochtig zijn de andere voorwaarden voor het ontwikkelen van dit zeer soortenrijke grasland. Door zo vaak mogelijk te maaien en het maaisel telkens te verwijderen verschraalt de bodem met meer bloeiende planten en een rijker insectenleven als gevolg. Hiervoor werken we samen met een landbouwer.

 • Heraanleg speelbos De Groene Putte in Stekene

  UPDATE: Op 13/12 werden de plantjes in de grond gestoken. Het nieuwe bos kan beginnen groeien.
  Veel dank aan de vrijwilligers!!

  ---

  Binnenkort starten we met de heraanleg van het speelbos De Groene Putte.

  Dit bos, gelegen aan de Vogelzangstraat in Stekene, werd in 2015 door Natuurpunt aangekocht en onmiddellijk opengesteld als speelbos.

  Omwille van de ouderdom van de fijnsparren (het bos is 50 jaar geleden aangeplant), de opmars van de letterzetter en de aanhoudende droogteproblematiek, is het bos geen lang leven meer beschoren. De meeste bomen zijn nu reeds dood of stervende. De sparren zullen daarom in de loop van november gekapt en opgeruimd worden.

 • Fietstochten langs onze natuurgebieden

  Het uitgestrekte Wase polderlandschap en de bossen rondom Stekene zijn makkelijkst te ontdekken op de fiets. We geven je graag enkele uitgewerkte fietsroutes.

 • Verken Het Steengelaag

  Natuurgebied Het Steengelaag ligt op slechts enkele honderden meter van het centrum van Stekene. De natuur is er heel gevarieerd: jong en oud bos, open water en bloemrijke hooilandjes. Een 2 km lang wandelpad leidt je langs de mooiste plekjes. De hoofdingang bevindt zich nabij het Oud Station, langsheen de Spoorwegwegel.

 • Vuil en vandalisme in tijden van Corona

  Omwille van de Corona-crisis mag er vandaag niet veel meer. Wandelen en fietsen in eigen buurt is gelukkig nog wel toegestaan. Dit merken we ook in onze natuurgebieden. Veel mensen genieten van de natuur in eigen buurt. Ook in het  Steengelaag kom je nu meer wandelaars tegen. Het is positief dat velen dit prachtig stukje natuur, vlak bij de dorpskern van Stekene, hebben ontdekt.

  Maar niet alle wandelaars (en dit is niet alleen zo in het Steengelaag) vertonen evenveel respect voor de natuur. We komen veel meer zwerfvuil tegen, niet alleen blikjes en flessen, maar ook handschoenen, mondmaskers en papieren zakdoekjes. En het is niet omdat de containerparken gesloten zijn dat men zijn afval hier mag komen dumpen. Dit is niet leuk, in eerste instantie voor de vele wandelaars, maar ook voor onze vrijwilligers die dit alles mogen opruimen Wat erger is, we worden ook geconfronteerd met vormen van vandalisme.

  Daarom een warme oproep aan iedereen, kom zeker eens op verkenning in het Steengelaag, maar respecteer de natuur. Laat geen afval achter, hou de hond aan de leiband en pluk geen bloemen. En natuurlijk hou voldoende afstand als je andere wandelaars tegen komt. Zie je dingen die niet kunnen, informeer de politie hiervan.

  TV Oost kwam langs om één en ander in beeld te brengen.

  Marc Bogaerts, Conservator Steengelaag

   

 • Een grote "Grijze slanke amaniet" onder populier (Steengelaag)

  In 2013 werd Amanita simulans voor het eerst op naam gebracht in Vlaanderen, in het Steengelaag in Stekene. De soort werd gevonden door Hugo De Beuckeleer en op naam gebracht door André Fraiture. Zij maakten hierover vervolgens samen een publicatie in het tijdschrift Sterbeeckia van de KVMV.

  Deze recent beschreven soort (Contu, 2001) blijkt nog steeds weinig bekend bij mycologen. De soort werd mogelijk verward met Bleke amaniet (Amanita lividopallescens) en Grijze slanke amaniet (Amanita vaginata), omdat hier in de gebruikte literatuur nog geen sprake van was. Een officiële Nederlands naam is er nog niet, maar een naam als ‘dubbelgangeramaniet’ zou in de lijn liggen van de wetenschappelijke naam (simulans = veinzend, simulerend).

 • Kriekerijen - Stekene

  De Kriekerijen is het kleinste erkende natuurgebiedje van Natuurpunt Waasland-Noord. Het is gelegen in het Noorden van Stekene in de omgeving van de Groene Putten.

 • Groene Putte - Stekene

  Een volgestorte en afgedekte zandwinningsput uit de jaren 1970 en deels een 40 jaar oud bos van sparren met wat zomereiken en ruwe berken op zure zandgrond. Langs de west- en noordzijde grenst het reservaat aan tuinen van woningen van de Lange Dweersstraat.

 • Biotoopbeschrijving Speelhof

  Het natuurgebied SPEELHOF situeert zich geologisch gezien op de stuifzandrug Stekene-Moerbeke.

  Binnen dit inmiddels sterk genivelleerde relief van wat eens de ruggen en slenken van stuifduinen waren (landschappelijk komt dit zeer mooi tot uiting in de overgang naar het nabijgelegen dennenbos), maakt het Speelhof deel uit van een groter slenkenpatroon.

 • Een rondleiding in het Speelhof

  Als ik je even mag rondleiden in het Speelhof.

  Niveauverschillen van zo’n twee meter visualiseren hier de oude stuifduinen op zijn best, bovenop een aanpalende duinkruin zie je een dennenbos (broedplaats van ransuil en torenvalk).

 • Speelhof - Stekene

  Het Speelhof ligt op de stuifzandrug Stekene – Moerbeke. Op de zandige delen is de vegetatie arm en doet ze denken aan die van heischraal grasland. De singels en greppels zijn vochtiger, hier ontwikkeld zich een bloemrijke ruigte met planten als grote wederik en grote kattenstaart.

  Het terrein is enkel toegankelijk na afspraak met de conservator.

 • Steengelaag - historiek & ligging

  Dit natuurgebied bestaat uit een aantal oude kleiputten. De ontginning van de putten begon omstreeks 1880. Aanvankelijk gebeurde het uitgraven nog met de spade. De klei werd op wagentjes geladen en met paarden naar de steenbakkerij gebracht. Als relict van de vroegere kleiwinning staat hier nog de excavateur, schamateur in het Stekens dialect. Dit toestel uit 1913 schraapte de klei van de schuine wand en bracht hem in kleine spoorwagentjes. De exploitatie van de putten eindigde wanneer de steenbakkerij sloot in 1979.

   

 • 2007 - 15 jaar maaibeheer in het Steengelaag

  In 1992 werd het beheer over het Steengelaag overgedragen aan Natuurpunt. Naar natuurwaarde toe was voor ons een goed maaibeheer van het hooilandje aan de Ijzerhandstraat een belangrijk aspect. Hier een bloemrijk hooilandje van maken was onze doelstelling. Het maaibeheer dat tot voorheen werd gevoerd was hiervoor niet het meest optimale. Er werd laat gemaaid (september) en het maaisel werd vaak erg slecht afgevoerd. We vertrokken dus van een niet te beste situatie. Dwars doorheen het hooilandje liep ook nog eens een pad, gebruikt door joggers.

   

 • 2012 - 20 jaar Steengelaag - Terugblikken

  De presentatie's:

  20 jaar Steengelaag (Marc Bogaerts)

  Voorstelling projecten (Gerald Driessens)

  Broedvogels in het Steengelaag (Chris De Buyzer & Hugo De Beuckeleer)

  Een impressie over zweefvliegen in het Waasland (Marc Bogaerts)

   

  24/11/2012

   


 • Gavers - Sint-Gillis-Waas

  Dit reservaat is een restant van het grotere hooilandcomplex van de Kluizegavers (Kemzeke) dat door de aanleg van de E34 grotendeels op de schop ging. Door de uitzonderlijke geologische omstandigheden – het gebied was eertijds, voor de ontginningen in de Middeleeuwen, een ondiep meer – met aanwezigheid van moeraskalk op geringe diepte, kent het reservaat een bijzondere plantengroei. Het is ook de paaiplaats van bruine kikker en gewone pad. In de zomermaanden is het groot aantal sprinkhanen en andere insecten opvallend.

 • Het Steengelaag - Stekene

  Op wandelafstand van het centrum van Stekene vind je het Steengelaag. Dit is een voormalige kleiwinningsput. Het gebied wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van diverse biotopen; graslandjes, moerabos, kleine en grote waterplassen en een populierenaanplanting.

   Doorheen het gebied loopt een 2 km lang wandelpad. Dit pad brengt u langsheen de verschillende biotopen. De rijke schakering aan biotopen zorgt voor een grote biodiversiteit. Op de voormalige kleiputten en de Grote Vijver vertoeven steeds heel wat watervogels (eenden, fuut, aalscholvers, …). In de winter is dit een belangrijk overwinteringsgebied. In de populierenaanplant en het elzenbroekbos tref je heel wat dood hout aan, diverse spechtensoorten en de boomkruiper voelen zich hier goed thuis. Het pad loopt ook langsheen enkele bloemrijke hooilandjes met een rijke insectenleven.

Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden