Natuurpunt Waasland-Noord

Ons krekengebied breidt uit!

In 2018 kwam de akker vlakbij ons natuurhuis Panneweel beschikbaar. De perfecte uitbreiding van ons krekengebied.

Uiteraard gingen we onmiddellijk aan de slag. Na veel telefoontjes, overleg en vergaderingen,... kunnen we met vreugde aankondigen dat de akker van 11,5ha ingezet zal worden als uitbreiding van onze natuurgebied! Het totale krekengebied in beheer van Natuurpunt Waasland-Noord komt daarbij op 53ha.

 Op dit moment wordt er hard gewerkt aan bodemonderzoeken, inrichtingsplannen en beheerplannen. In 2021 leggen we vast hoe het gebied er in de toekomst zal uitzien. De uitvoering is gepland voor 2022.

De uitbreiding krijgt de naam Konijnenpijpen. Deze benaming vinden we ook terug op een aantal historische kaarten.

 Konijnenpijpen overzicht

Konijnenpijpen luchtfoto

Konijnenpijpen Vandermaelen