Natuurblog

banner natuurgebieden

Met het warme weer van de voorbije weken is het libellenseizoen van start gegaan. Ondertussen, einde april, staat de teller op 8 waargenomen soorten (inventarisatie libellen KvS). De Glassnijder, de Vroege glazenmaker en Variabele waterjuffer zetten we graag in de kijker.

De Glassnijder (Brachytron pratense), een kleine en de vroegst vliegende glazenmaker, is ondertussen een vaste waarde geworden in de Kreken van Saleghem. Sinds 2012 wordt deze soort,  jaarlijks einde april - begin mei, met meerdere exemplaren waargenomen.

glassnijderglassnijder (man)

Nochtans staat de soort als zeer-zeldzaam beschreven (De Libellen van België: verspreiding-evolutie-habitats (Libellenwerkgroep Gomphus samen met Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 2006)) en moest je een 10-tal jaar geleden speciaal naar de Kempen rijden om deze soort te kunnen zien. Sindsdien is de Glassnijder aan een opmars bezig.

glassnijder vroeger

glassnijder nu bron: waarnemingen.be

 

Daarnaast zijn er nog 2 soorten libellen die speciale aandacht verdienen; de Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) en de Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles). Deze twee soorten zijn opgenomen in het project ‘meetnetten’, een groot project rond monitoring van Europees belangrijke en beleidsrelevante soorten voor Vlaanderen.

variabele waterjufferVariabele waterjuffer (man)

vroege glazenmakerVroege glazenmaker (man)

In mei starten hiervoor voor de tweede maal transecttellingen in het Sint-Jacobsgat (driejaarlijks, de eerste keer in 2017). Bij transecttellingen worden de libellen geteld op een vaste route langsheen het water, waarbij geteld wordt vanaf de oeverzone.

Tussen 1 mei en 30 juni zullen er drie telronden gelopen worden. Ik ben benieuwd of de resultaten sterk gaan verschillen ten opzichte van 2017. Ondertussen kreeg de oeverzone, waarlangs de route loopt, een heel andere 'look'. Heel veel wilgen werden verwijderd zodat het tellen boven het water gemakkelijker zal zijn.

 

Brigitte