Natuurblog

banner natuurgebieden

Natuurblog

Ons natuurblog is een verzameling van studies, bedenkingen, observaties over onze natuurgebieden, over soorten, over allerlei interessante onderwerpen. 


De presentatie's:

20 jaar Steengelaag (Marc Bogaerts)

Voorstelling projecten (Gerald Driessens)

Broedvogels in het Steengelaag (Chris De Buyzer & Hugo De Beuckeleer)

Een impressie over zweefvliegen in het Waasland (Marc Bogaerts)

 

24/11/2012

 De onkruiden van schrale droge zandgronden tieren er weelderig met kromhals, driekleurig viooltje, bleke klaproos, kleine leeuwenklauw, klein tasjeskruid en gewone reigersbek als meest voorkomende. In de nooit geploegde randen van de “vaag” staat een veelkleurige begroeiing van St-janskruid, grasklokje en in een door wegeniswerken verrijkte berm: beemdkroon, grote ratelaar, rapunzelklokje en echt knoopkruid.