Fotoarchief

 

 

Wandeling 25–05-2013 vanuit Willerzie naar Bourseigne –Vieille, 12 km

 

 

Bloeiende planten onderweg: madeliefje, paardebloem, smalle weegbree, grote muur, fluitenkruid, stinkende gouwe, scherpe boterbloem, veldzuring, look–zonder–look, springzaadveldkers, vrouwenmantel sp., ridderzuring, bleeksporig bosviooltje, kransbladwalstro, kruipend zenegroen, pinksterbloem, vossenstaart, gele dovenetel, robertskruid, breed longkruid, veelkleurig vergeet–mij–nietje, gele–witte–paarse–dovenetel, kleefkruid, driekleurig viooltje, barbarakruid, bergvlier, kruipende boterbloem, egelboterbloem, dagkoekoeksbloem, dotterbloem, moerasviooltje, slanke veldker , rus sp., liggend walstro, tormentil, tijmereprijs, reukgras, boslathyrus, moerasmuur, grasmuur, witte veldkers, liggende vleugeltjesbloem, meiklokje bosmuur, veelbloemige – kranssalomonszegel, smeerwortel, gulden sleutelbloem, cypreswolfsmelk, witbol, amandelwolfsmelk, kleine veldkers, bosaardbei, brem

Niet-bloeiende planten: berenklauw, helmkruid, zilverschoon, hondsroos, moerasspirea, grote brandnetel, vingerhoedskruid, valse salie, betonie, kale jonker, speerdistel, bosandoorn, engelwortel, melkdistel, adderwortel, pitrus, vlasbekje, hertshooi sp., grote ratelaar, narcis (uitgebloeid), witte klaverzuring, bosbingelkruid, witte rapunzel, bosbes, lijsterbes, kamperfoelie, sporkenhout, dalkruid, valeriaan, brunel, wilgenroosje, nagelkruid

Cultivars: akelei

Varens: adelaarsvaren, wijfjesvaren

Zwammen: inktzwam sp. , zwavelkopje

Vogels: huismus, gierzwaluw, kramsvogel, boerenzwaluw, groenling, koolmees, zwartkop, vink, zwarte mees, pimpelmees, geelgors, fitis, fluiter, winterkoninkje, tuinfluiter, tjiftjaf, grote bonte specht, boompieper, zanglijster

Zoogdieren:bever, ree

Amfibiën:alpenwatersalamander, bruine kikker

Insecten: oranjetipje, citroenvlinder, kleine vos, klein geaderd witje, boterbloempje, dagpauwoog, bloedcicade, soldaatje sp., libellenlarve sp., schaatsenrijders, langpootmug sp, mestkever haantje sp., waterkever sp., zandloopkever sp.

 

foto's:bever, eenbes, mees: Kris Maes