Nieuws

De appels uit onze boomgaard werden onlangs geplukt en geperst. Het resultaat: heerlijke appelsap van onbespoten appels in zakken van 5 liter met drukkraantje. Het appelsap blijft 1 jaar goed, 3 weken houdbaar na openen.

Prijs: 10 euro

Verkrijgbaar:

  • Op de picknickplaats van Natuurhuis Panneweel
  • Beekstraat 72, Sint-Pauwels, na mail aan marc.de.meireleir@telenet.be voor afspraak
  • Blokstraat 69, Sint-gillis-waas na mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0472/86 38 27 voor afspraak

Gezondheid!


2020 loop op zijn einde. Tijd om plannen te maken voor 2021! Met de kalender en agenda van Natuurpunt wordt dat een makkie. En je steunt de natuur in je buurt!

  • Kalender 2021 voor 10 euro
  • Agenda 2021 voor 14,99 euro
  • Voordeelpakket kalender + agenda voor 22,49 euro

Bestellen kan via het online formulier.


Omwille van de Corona-crisis mag er vandaag niet veel meer. Wandelen en fietsen in eigen buurt is gelukkig nog wel toegestaan. Dit merken we ook in onze natuurgebieden. Veel mensen genieten van de natuur in eigen buurt. Ook in het  Steengelaag kom je nu meer wandelaars tegen. Het is positief dat velen dit prachtig stukje natuur, vlak bij de dorpskern van Stekene, hebben ontdekt.

Maar niet alle wandelaars (en dit is niet alleen zo in het Steengelaag) vertonen evenveel respect voor de natuur. We komen veel meer zwerfvuil tegen, niet alleen blikjes en flessen, maar ook handschoenen, mondmaskers en papieren zakdoekjes. En het is niet omdat de containerparken gesloten zijn dat men zijn afval hier mag komen dumpen. Dit is niet leuk, in eerste instantie voor de vele wandelaars, maar ook voor onze vrijwilligers die dit alles mogen opruimen Wat erger is, we worden ook geconfronteerd met vormen van vandalisme.

Daarom een warme oproep aan iedereen, kom zeker eens op verkenning in het Steengelaag, maar respecteer de natuur. Laat geen afval achter, hou de hond aan de leiband en pluk geen bloemen. En natuurlijk hou voldoende afstand als je andere wandelaars tegen komt. Zie je dingen die niet kunnen, informeer de politie hiervan.

TV Oost kwam langs om één en ander in beeld te brengen.

Marc Bogaerts, Conservator Steengelaag

 


De eerste zondag van de maand mei, juni, juli en augustus zet Natuurpunt Waasland kern Noord de deuren van het natuurhuis Panneweel open. Doorlopend kindvriendelijke activiteiten rond het centrale thema. Een begeleide wandeling start om 14u30 en duurt ongeveer 1,5 uur. In juni en augustus kan je ook komen picknicken

CREATIEF voor NATUUR zorgt voor gebak tijdens de openschuurdagen. De opbrengst van de verkoop gaat volledig naar de aankoop van nieuwe natuur dicht bij huis!

Natuurlink OSD kl 

Centrale thema in MEI: BUSHCRAFT

Bushcraft is een woord voor een verzameling vaardigheden die ons met veel respect doet leven in en van de natuur. We zullen een paar basisprincipes demonstreren. Hoe moeten we ons oriënteren? Wat en hoe gaan we eten? Is vuur maken echt zo moeilijk?

Centrale thema in JUNI: SCHAPEN & BOOMGAARD

Niet ver van de Panneweelschuur woont ‘onze’ schaapherder, de Luc. Iedereen kent hem. Hij is ook een gepassioneerd verteller. Hij zal ons wegwijs maken in het fokken van zijn schapen. Er is heel wat te ontdekken over die wolmachines.

Centrale thema in JULI: MODDERMONSTERS

Tegenwoordig begint In juli bij ons al het droog seizoen. Wij gaan echter zorgen voor veel nattigheid: we produceren echte modder. Modder is het cement van de dieren. Zij kunnen er veel mee. Wat wij ermee gaan doen kan u komen bewonderen tijdens de open schuurdag.

Centrale thema in AUGUSTUS: KLEUREN IN DE NATUUR

Niet alles in de natuur heeft een groene kleur. Vele dieren zien meer kleuren dan wij mensen. Andere dieren zien dan weer bijna geen kleuren. Wij vinden rode rozen het einde. Maar wist je dat rode bloemen hier vroeger nooit hebben bestaan en dat bijgevolg onze insecten geen rood zien?


Wanneer?
03/05/2020 van 14u00 tot 17u00
07/06/2020 van 11u00 tot 17u00 - picknick zelf mee te brengen
05/07/2020 van 14u00 tot 17u00
02/08/2020 van 11u00 tot 17u00 - picknick (meer info volgt later)


Afspraakplaats
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9170 Sint-Gillis-Waas (Meerdonk)

Contact & info
Meer info over de openschuurdag:, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of gsm 0485 31 28 42
Meer info over het centrale thema : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of gsm  0496 32 03 78

 

 

In 2005 startte de provincie Oost-Vlaanderen met het ondersteunen van soortenbeschermingsprojecten. Sindsdien werden er tal van projecten uitgevoerd en deze lijst groeit steeds verder aan. De subsidie heeft als belangrijkste doel concrete en duurzame resultaten op het terrein te bereiken voor typische of bedreigde Oost-Vlaamse planten en dieren.

Prioriteit gaat naar de natuuraandachtszones. De Grote Geule en de Kreken van Saleghem vallen hier onder.

Onze vereniging heeft in augustus 2013 een project ingediend voor het herstellen van de rietvegetatie rond de Kieldrechtse Watergang. De Kieldrechtse Watergang maakt deel uit van ons erkend reservaat Grote Geule en vormt een natuurlijke verbinding met de Kreken van Saleghem.

 

KW 3 1

 

In het verleden zijn tussen Meerdonk en Kieldrecht vele rietkragen verdwenen langsheen deze waterloop. Rietkragen werden opgehoogd, soms zelfs met huisvuil of baggerspecie, elders werden rietkragen kapot gespoten met herbiciden.

Sedert 1995 is onze vereniging gestart met het opkopen van kleine perceeltjes die na de ruilverkaveling van de jaren 80 waren toegewezen aan vele eigenaars. Met succes zijn enkele oude verwaarloosde rietkragen hersteld. Recente broedvogelinventarisaties geven meerdere koppels kleine karekiet, bosrietzanger, blauwborst, rietgors en ook een enkele rietzanger.

Dank zij de subsidie van onze provincie kunnen we onze visie verderzetten, mogelijk komt er zelfs een broedgeval van bruine kiekendief. De oevers van enkele aanpalende perceeltjes zal worden afgegraven en omzoomd met een raster. In het najaar wordt het raster verwijderd en kunnen de paarden ons cyclisch (wisselend om de vijf jaar) maaibeheer van de andere perceeltjes aanvullen.

Denk evenwel niet dat alles op een schoteltje wordt aangebracht; je moet een bouwvergunning aanvragen met de nodige detailplans, voor de subsidie dient een projectdossier te worden opgesteld met een gedetailleerde motivatie en plans, daarna komt nog een machtiging en moet je ook nog aan het polderbestuur een goedkeuring vragen. Dus voordat je een schop in de grond kan steken dient veel papierwerk te gebeuren. Gelukkig zijn we ondersteund door onze professionele medewerkers van Natuurpunt Mechelen;  Esther Castermans heeft ons in alle zaken ondersteund en heeft gezorgd voor het opstellen en indienen van het volledige dossier.

De subsidies dekken jammer genoeg niet de kosten van het project. Je kan jouw bijdrage tot sanering van het gebied overschrijven:  referentie: project 6230

 

2014

 


In Oost-Vlaanderen, Kieldrecht (Beveren Waas) en Meerdonk (Sint-Gillis-Waas)

 

De Grote Geule eindelijk erkend als natuurreservaat.

 

Aankoop

Mei 2003 werd de Grote Geule gekocht door Natuurpunt. Een van de eerste maatregelen van Natuurpunt Beheer en de conservators was het opmaken en indienen van een nieuwe erkenningsaanvraag voor de Grote Geule en de verschillende percelen die aangekocht zijn langs de Kieldrechtse watergang. De aanvraag werd ingediend eind 2003 en op 6 maart 2006 volgde de goedkeuring door de minister. Een erkenningsaanvraag bestaat o.a. uit een beschrijving van de huidige natuurwaarde, een visie hoe het reservaat in de toekomst zal evolueren (natuurstreefbeeld) en het opstellen van een beheersplan. Dit plan werd door de minister goedgekeurd met inbegrip van de uitbreidingszone en het visiegebied.

 

Beheersplan

De erkenning als natuurreservaat houdt ook in dat we voor het uitvoeren van werken die in het beheersplan zijn opgenomen geen vergunning moeten aanvragen. Voor het plaatsen van bv. een vogelkijkhut of de aanleg van een wandelpad is nog wel een stedebouwkundige vergunning nodig. Binnen natuurreservaten gelden verschillende verbodsbepalingen, het beheersplan voorziet ook in een aantal ontheffingen zoals bv. het bestrijden van de muskusrat en het wegvangen van  Canadese ganzen.

Het belangrijkste is wel dat Natuurpunt Beheer een vergoeding krijgt van de Vlaamse overheid voor het beheer van het natuurreservaat en die centen worden gebruikt voor het uitvoeren van allerlei werken. Jaarlijks dienen de conservators een begroting in bij Natuurpunt. Zij geven een kostenraming van de geplande werken, na goedkeuring betaalt Natuurpunt Beheer de gemaakte kosten terug. Dit is een belangrijke steun voor de afdeling en het vrijwilligerswerk.  Ook bestaat de mogelijkheid van grotere werken te laten uitvoeren door de terreinploeg van Natuurpunt.

Info bij Bram Vereecken

 

Facebookgebruikers kunnen de beheerswerken en de evenementen volgen langs de fan-pagina.

 

 


Natuurpunt koopt belangrijk puzzelstuk aan in het natuurgebied Kreken van Saleghem

 

Het is reeds enkele jaren geleden dat Natuurpunt Waasland-Noord nog  een grote uitbreiding in één van haar natuurgebieden kon aankondigen. Nochtans, het gericht aankopen van natuurgebieden is en blijft de meest afdoende oplossing voor het veiligstellen van natuur in onze regio en elders.

Onze afdeling is  dan ook uitermate fier op de aankoop van het Sint-Jacobsmoer en het Sint-Jacobsgat, gelegen in Meerdonk nabij de Saleghemdijk. Het is een aaneengesloten zeer waardevol stuk natuur van 9,1 ha. Met deze koop breidt het natuurgebied Kreken van Saleghem uit tot ong. 24ha, in eigendom van Natuurpunt.

Het Sint-Jacobsmoer ligt in het centrum van het visiegebied van het natuurreservaat en was bijgevolg een must om aan te kopen. Het was een particuliere eigendom.  De relatie met de eigenaar was steeds goed: Natuurpunt had tot op heden al een beheersovereenkomst voor een deel van 6,1 ha. In het resterende deel van 3 ha staat een houten chalet die de eigenaar en zijn echtgenote sporadisch gebruikten. Ze behouden ook  na de verkoop dit recht maar het is wel uitdovend.

Het hele gebied is ingekleurd op het gewestplan als natuurreservaat en het is beschermd als landschap.

De nieuwe aanwinst is een  meer dan 700 m langgerekte kreekplas maakt de verbinding tussen het Sint-Jacobsgat en de Oostbroekse Meersen in het oosten en de Twaalfgemeet en D’Eilanden in het westen. Al deze deelgebieden zijn eigendom van Natuurpunt.  Enkel het perceel van de Twaalfgemeet, een eeuwenoud hooiland, is eigendom van het Bestuur van de Polder van het Land van Waas maar in beheer bij onze vereniging. De nieuwe aankoop zal het beheer van het hele natuurgebied aanzienlijk vergemakkelijken.

Het Sint-Jacobsmoer is van oorsprong een ingedijkte overstromingsgeul die via moerassen en tussen zandruggen haar weg zocht in het uitgeveende gebied van Saleghem in de 16e en 17e eeuw.  Deze kreek is  tot 2 meter diep. De zacht hellende oevers, bestaande uit verruigde rietkragen en drijfzomen, gaan over in wilgenstruweel.  Op de vaste oever bieden oude knotwilgen  broedgelegenheid en groeiplaatsen voor tal van dieren en planten. Ze worden al vele jaren onderhouden door de vrijwilligersploeg van Natuurpunt Waasland-Noord. Tijdens het knotten, de voorbije winter, is er op een van de wilgen terug een eikvaren gevonden. Een leuke vondst, de vorige waarneming in het krekengebied dateert van 30 jaren geleden, en door dezelfde knottende vrijwilliger!

Parallelgrachten scheiden het terrein van de aanpalende akkers. Ze worden afgeboord met eik, es en lijsterbes ten zuiden en een mooie rij knotwilgen ten noorden.

In de rietkragen broeden bruine kiekendief, waterral, blauwborst, rietzanger, kleine karekiet en rietgors. Waar er meer bomen en struiken staan laten tuinfluiter, winterkoning, zwartkop, fitis en tjiftjaf en soms  braamsluiper  hun lied horen in de lente.

Het Sint-Jacobsgat is vrij toegankelijk en heeft een kort bewegwijzerd wandelpad. Dit gebied wordt begraasd door paarden en runderen met zachte overgangen tussen grasland en boomopslag. Omheen de kreken ligt het lusvormig rolstoelwandelpad.