Nieuws
https://panneweel.be/images/banners/banner_bioblitz.png

Op zaterdag 9 maart ging ons jaarlijkse ledenbijeenkomst door. Bij een hapje en drankje gaven we een kort en wel gesmaakt overzicht van afgelopen jaar.


De zwaluwen zijn in het land! Ja, nu al. Op 29 en 30 juni doet het team "Zwetende Zwaluwen" mee aan Expeditie Natuurpunt. Twee dagen lang gaan zij zwoegen en zweten in Vlaanderen's prachtige natuur en dit ten voordeel van onze kern! Deze steun kunnen we zeker gebruiken om onze echte zwaluwkolonie nog beter te ondersteunen.


Tijdens een dijkdoorbraak in 1627 creëerde het kolkende water een put in de bodem: het Panneweel. Hier komen zeldzame planten voor die gebonden zijn aan de aanwezigheid van zowel kwelwater als zuur regenwater. Voorbeelden zijn galigaan, wateraardbei en zeldzame zeggensoorten.


Huiszwaluwen zijn in Vlaanderen een bedreigde vogelsoort. Afgelopen jaren stellen we een langzame achteruitgang van het aantal huiszwaluwen vast.

De droogte was afgelopen dagen niet uit het nieuws te slaan. Ook ons Wase krekengebied is niet kunnen ontsnappen aan het gebrek aan water.

Op zondag 19 maart ging ons jaarlijkse ledenbijeenkomst door in Ontmoetingscentrum De Oude School te Stekene. Bij een hapje en drankje gaven we een kort en wel gesmaakt overzicht van afgelopen jaar. Na een korte pauze gingen leden en bestuur in gesprek over enkele belangrijke punten van onze werking.

Op zondag 3 april ging ons jaarlijkse ledenvergadering door in Ontmoetingscentrum De Oude School te Stekene. Bij een hapje en drankje gaven we een kort en wel gesmaakt overzicht van afgelopen jaar. Wil je alles nog eens rustig nalezen? Download de volledige presentatie.

Hartelijk dank aan alle sprekers en aanwezigen en graag tot volgend jaar!

Het bestuur van Natuurpunt Waasland kern Noord

Op zaterdag 19 november plantten de leden van Makelaar ++ en hun klanten 1 ha loofbos aan in het boscomplex Bekaf in het noorden van Stekene. 

Het BioBlitzjaar van Natuurpunt Waasland-Noord 2021 zit er op. Tijd voor een terugblik en de resultaten.

Wat was Bioblitzen nu weer?  Een heel jaar lang hebben we samen met geïnteresseerde burgers zoveel mogelijk verschillende soorten gezocht binnen ons werkingsgebied (Sint-Gillis-Waas en Stekene). We moedigden deelnemers aan om op zoek te gaan in eigen tuin, een stukje wild terrein en zelfs tussen de voegen van het voetpad. Met onze actie wilden we vooral de biodiversiteit (of net het gebrek daaraan ) in de kijker zetten. Ons doel: 2500 verschillende soorten vinden.

Word nu lid van de grootste natuurfamilie van Vlaanderen Lid worden