Inventarisaties

banner natuurstudie

Werkgroep Natuurstudie inventariseert regelmatig een aantal soorten in onze natuurgebieden. Hieronder vindt u de resultaten.

Algemeen

Libellen

Dagvlinders

Planten

Vissen

Vogels