Natuureducatie

Zonlicht is de gratis energiebron voor de natuur.  Groene planten vangen met hun bladeren zonlicht op en zetten het met behulp van de koolstofdioxide in de lucht om in glucose ( suikers).  Dank zij dit zonlicht kunnen planten groeien.  Planten vormen op hun beurt voedsel  voor dieren.  Zo zijn dieren, indirect, afhankelijk van de energie van de zon.

 

 

De groene planten proberen zoveel mogelijk licht op te vangen: ze draaien hun bladeren naar de zon, bloeien heel vroeg in het voorjaar voor er  bladeren aan de bomen komen (vb. hyacinten en sneuwklokjes) of klimmen met soepele stengels naar omhoog. 

   

 

foto's: bitterzoet, hop