Natuurpunt Waasland-Noord

banner algemeen 

Opmerkelijke waarnemingen voor juli 2011

GEELBRUINE RIETBOORDER

Archanara dissoluta - geelbruine rietboorder (Treitschke, 1825) is een zeldzame nachtvlinder in België.

Vliegtijd en gedrag: Half juni- begin september in één generatie. De vlinders komen op licht en in mindere mate op smeer.

Waardplanten: Riet.

Habitat: Rietlanden en slootkanten.

geelbruine rietboorder2011

WITKRAAGRIETBOORDER

Archanara neurica - witkraagrietboorder (Hübner, 1808) is een zeer zeldzame nachtvlinder voor België.

Vliegtijd en gedrag: Half juni- eind augustus in één generatie. De vlinders komen op licht

Waardplanten: Riet.

Habitat: Rietlanden en slootkanten.

witkraagrietboorder2011

GELIJNDE VLAKJESMOT

Catoptria margaritella - gelijnde vlakjesmot (Denis & Schiffermüller, 1775) is een micronachtvlinder behorend tot de grasmotten (Crambidae).

Volgens gegevens van natuurpunt , is mijn waarneming de eerste in Oost-Vlaanderen sinds 2000.

Gegevens van Phegea , enkel waarnemingen van voor 1980.

gelijnde vlakjesmot

 

Opmerkelijke waarnemingen voor juni 2011:

KADENI-STOFUIL

Caradrina kadenii - Kadeni-stofuil is een zeer zeldzame nachtvlinder voor België en Nederland.

Vliegtijd en gedrag: Mei-juni en september- oktober in twee generaties. De vlinders komen op licht.

Waardplanten: Diverse kruidachtige planten.

Habitat: Warme open, zandige plaatsen, in de duinen en langs bosranden; ook in tuinen.

kadeni stofuil2011

VALE DUINRIETBOORDER

Chortodes extrema - Vale duinrietboorder (Hübner, 1809), is een zeer zeldzame nachtvlinder in Oost-vlaanderen.

Vliegtijd en gedrag: Begin mei - half juli in één generatie. De vlinders zijn actief vanaf de schemering en komen op licht; ook laat in de nacht en tegen zonsopkomst. Soms worden ze rustend op de waardplant aangetroffen.

Waardplanten: Duinriet en hennegras.

Habitat: De iets drogere delen van moerassen of andere moerasachtige gebieden en duinen.

vale duinrietboorder2011

 

 

Opmerkelijke waarnemingen voor mei 2011:

DRAAK

Harpyia milhauseri - Draak (Fabricius, 1775) is een zeldzame nachtvlinder voor Oost –en West-Vlaanderen.

Vliegtijd en gedrag: Half april-eind juni in één generatie; mogelijk een partiële tweede generatie tot half augustus. De vlinders komen op licht.

Waardplanten: Vooral eik; soms beuk en berk.

Habitat: Bossen en andere bosachtige gebieden.

draak2011

KAMILLEVLINDER

Cucullia chamomillae - Kamillevlinder (Denis & Schiffermüller, 1775) is een zeldzame nachtvlinder die verspreid over het hele land kan worden waargenomen.

Vliegtijd en gedrag: Begin april-eind juni in één generatie. De vlinders komen matig op licht en bezoeken bloemen. Overdag worden ze soms rustend aangetroffen op boomstammen of paaltjes.

Waardplanten: Kamille, met een voorkeur voor reukloze kamille.

Habitat: Allerlei pioniersvegetaties waar de waardplant groeit, zoals wegbermen en industrieterreinen; ook akkerlanden, braakliggend land en andere open grazige plaatsen.

kamillevlinder2

SATIJNSTIPSPANNER

Idaea subsericeata - Satijnstipspanner (Haworth, 1809) Is een zeldzame nachtvlinder voor België. Wordt vooral waargenomen in Antwerpen en Limburg.

Vliegtijd en gedrag: Half mei-begin september in twee generaties. De vlinders komen op licht, meestal in kleine aantallen.

Waardplanten: Diverse kruidachtige planten.

Habitat: Bossen, struwelen, ruige graslanden, heiden en tuinen.

satijnstipspanner2011

SLEEDOORNDWERGSPANNER

Pasiphila chloerata - Sleedoorndwergspanner (Mabille, 1870) - is een zeldzame nachtvlinder in Vlaanderen. Het is een soort verspreid over het hele land voorkomt, vooral in de zuidelijke provincies; lijkt in Vlaanderen sterk achteruit te gaan.

Vliegtijd en gedrag: Mei-juni in één generatie. De vlinders komen soms op licht; verder worden ze nauwelijks gezien.

Waardplanten: Sleedoorn; soms krentenboompje.

Habitat: Vooral (sleedoorn)struwelen en bosranden op kleigrond.

sleedoorndwergspanner

 

Opmerkelijke waarnemingen voor april 2011:

BRUINE ESSENMOT

Prays ruficeps – Bruine essenmot ( von Heineman, 1854) is een zeldzame micronachtvlinder.

Waardplanten: gewone es (Fraxinus excelsior).

bruine essenmot

ESPERIAMOT

Esperia sulphurella – Esperiamot (Fabricius, 1775) is een vrij zeldzame micronachtvlinder.

Deze opvallende soort wordt vrijwel uitsluitend overdag waargenomen.

De vlinders zijn zelden gevonden op licht. Mijn waarneming is één overdag en één in skinnerlichtval.

De adult vliegt van begin-half april tot in juni.

De rupsen leven in dood hout in een kleine zijden cocon. Verpopping vindt plaats in een zijden cocon onder de schors , vanaf januari tot mei.

Waardplanten: in dood hout van verschillende loofbomen.

esperiamot

LICHTGRIJZE UIL

Lichtgrijze uil - Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) Is een zeer zeldzame nachtvlinder in Vlaanderen. Het is een soort die lokaal voorkomt in de Kempen en in het zuiden van het land.

Deze waarneming is afkomstig vanop Panneweel (21 april), de nachtvlinder zat in een skinnerval tijdens een nachtvlinderactiviteit.

Vliegtijd en gedrag: Eind augustus-begin november en na de overwintering eind februari-half mei in één generatie. De vlinders zijn vanaf de schemering actief; in het najaar bezoeken ze bloemen van klimop en overrijpe bramen in het voorjaar wilgenkatjes. De vlinders komen zowel op licht als op smeer.

Waardplanten: Diverse loofbomen, met een voorkeur voor eik.

Habitat: Loofbossen en parken.

Foto: Hugo De Beuckeleer

lichtgrijze uil

ROODKOPWINTERUIL

Roodkopwinteruil - Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775) is een zeldzame nachtvlinder in Oost-Vlaanderen. Is een soort die vooral voorkomt in de Kempen (Antwerpen en Limburg).

Deze nachtvlinder is nog nooit in Oost-Vlaanderen waargenomen. Maar dit jaar is hij al op 4 plaatsen waargenomen.

Vliegtijd en gedrag:
Half september – begin november en na de overwintering van begin maart – half mei. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen van onderandere klimop.

Waardplanten
jonge rupsen eten van de knoppen van diverse loofbomen, waaronder eik, iep en haagbeuk; oudere rupsen eten ook van kruidachtige planten, waaronder paardenbloem, weegbree, walstro en viooltje.

Habitat:
Bossen en struwelen.

roodkopwinteruil

 

auteur en foto's - Dirk Baert