Natuurpunt Waasland-Noord

 

 

2018 banner openschuurdagen

 

 

 

webbanner hgvw 1000x300 2018  

Het Sint-Jacobsgat is gelegen op een stuifzandrug ontstaan na de jongste ijstijd op de tertiaire zandbank. Aan de rand van deze duinen was er tot de Middeleeuwen een veenmoeras. Veen en zand werden bij de grote overstromingen en militaire inundaties (15de tot 17de eeuw) overspoeld met klei en zand. Bij een van deze stormvloeden brak de Krekeldijk door en ontstond er een kleine doorbraakgeul ter hoogte van het perceel naar de Turfbankenpolder. In 1627 werd de dijk terug hersteld met een kraag rond deze geul. Het perceel werd daarna gebruikt als wei- en akkerland met moerassige stroken op de laagst gelegen delen. De doorbraakgeul bleef bestaan tot 1977 toen hij bij baggeringswerken werd opgevuld. Tot 1980 was het in gebruik als weiland, daarna als akkerland. De aanplant van populieren rondom het perceel dateert van deze periode. 

Het Sint-Jacobsgat werd tot 1999 intensief gebruikt als akker, daarna lag het braak tot het voorjaar 2000. Vanaf dan mag de vegetatie zich spontaan verder ontwikkelen, weliswaar met seizoensbegrazing. De beoogde doelstelling (2002) is een herstel van het vroegere reliëf met een geleidelijke overgang van kreekmoeras naar vaste oever en met een ondiepe restant van een doorbraakgeul, een half open landschap dat zowel aansluit bij de grazige beplante Krekeldijk als bij de moerasvegetatie van de kreekplassen en het ontwikkelen van een grazige bloemrijke vegetatie met braamopslag, struweel en bomen.

Anno 2013 is het gebied ontwikkeld tot een lappendeken van kleine en grote struiken en bomen afgewisseld met open plekken en staat garant voor een grote soortenrijkdom. Afwatering geschied door een grenssloot, een beek aan de westelijke grens en naar de kreekplas toe.

 

Terreinstudie in kader van opleiding CVN-natuurgids - Brigitte Van Passel - 2013 


Natuurbeheer

7 juni 2018

Beste vrijwilligers,

Enkel volgende donderdag 7 juni treden we in actie. We gaan dan de zoom rond het Oostbroekbos maaien en opruimen, althans die vegetatie die onze trouwe Turbo niet lust zoals ridderzuring, grote klit, brandnetels en bramen.

Afspraak om 13.30u aan het Natuurhuis Panneweel in Meerdonk.

 

Tot 30 juni zijn er geen beheerswerken mee gepland, tenzij een conservator toch nog een oproep doet. Hou toch je mailbox maar in de gaten.

Lees meer...

Activiteiten Waasland-Noord

Persnota - Gemeenteraardsverkiezingen 2018 & onze memorandums voor Stekene en Sint-Gillis-Waas

Wat: We willen aan de toekomstomstige bestuursleden van onze gemeenten onze visie kenbaar maken

Waarom: Als natuurvereniging willen we natuur en milieu alle kansen geven in het komende gemeentelijk beleid

Lees meer...

7 juni tot 29 november 2018 - Gevarieerde ontdekkingen in de natuur dichtbij

Waar: Overal in natuurgebieden te Stekene en Sint-Gillis-Waas

Wat: Beheerswerkzaamheden in de Natuur

Lees meer...

1 juli 2018 - Openschuurdag - Waterleven

Wat: Openschuurdag. 

Waar: Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9170 Meerdonk - van 14u00 tot 17u00

Lees meer...

 

logokl

NATUURSTUDIEWERKGROEP WAASLAND-NOORD

Natuurstudie Waasland Noord Algemeen 2018